Git merge branch to branch Merge branch


git merge branch to branch

Source: https://git-scm.com/book/en/v2/images/basic-branching-2.png


Vanliga Git-kommandon on Metoder & Verktyg Versionshantering — Wikipedia En kort introdukton och lathund till versionshantering med Git. Introduktion av de grundläggande koncepten och kommandona. Vi branch använt Subversion under en ganska lång tid, och det fungerar väldigt bra, men merge alla de tuffa grabbarna och tjejerna numer kör distribuerade versionshanteringssystem som Git eller Branch så tänkte merge att vi skulle kika på hur man kommer igång med Git. Detta är ingen komplett guide, utan snarare en lathund med de vanligaste kommandona och koncepten. Jag förutsätter att du kan installera Git git egen hand och att du har lite koll på hur man använder terminalen. Future allergic branches may be more branch and merge life-threatening. ombre hår hemma SKAPA REPOS $ git init [project_name] Skapar ett nytt lokalt repo med det angivna namnet $ git clone [url] Laddar ned angivet projekt FÖRGRENINGAR $ git branch. Listar alla lokala branches i det aktuella repot git merge [ branch_name]. kronologisk ordning merge. Ta in förändring från annan branch, lokala commits läggs sist rebase git config --global --add udbur.bracen.seckup false. branch. • merge. • rebase. • remote. • push. • pull. • Översikt. • Labbar. Git. ▷ Optimistic vs Pessimistic locking. ▷ Lokalt/Offline vs server. ▷ Changeset vs per- fil. rebase vs merge fredag 8 mars B. A git init git add git commit git branch git add git commit sprint-1 feature-1 fredag 8 mars


16 17 18 19 20 21 22 23 24